X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1385
گرفتار در زیر یخ

نمیدانم چگونه در این جهنم زندگی می کنم

بیدارم،ولی هنوز در این پوسته،در بندم

جانم یخ زده و از سر تا به پا منجمد شده ام

این یخ را بشکنید،دیگر تحمل ندارم

منجمد می شوم،و قادر به هیچ حرکتی نیستم

فریاد می کشم،ولی حتی صدای خودم را هم نمی شنوم

من برای زندگی می میرم و فریاد می کشم

من در زیر یخ گرفتار شده ام

من مبدل به بلوری شده ام که اینجا آرمیده و استراحت می کند

و چشمان شیشه ای من فقط به مرگ می نگرد

از خوابی عمیق بیدار شده ام

و هیچ کس آنچه را که می گویم،نمی شنود و نمی فهمد

از اعماق وجودم فریاد می کشم،از این سرنوشت رمزآلود

از این جهنم همیشگی.....

نمی توانم از این وضیعت جهنمی خارج شوم

موضوع چیست؟چرا تقدیرم اینگونه بوده؟

دست و پایم را بسته اند،قادر به هیچ حرکتی نیستم،

نمی توانم خود را رها کنم.

دست سرنوشت با من سر جنگ دارد

منجمد می شوم،و قادر به هیچ حرکتی نیستم

فریاد می کشم،ولی حتی صدای خودم را هم نمی شنوم

من برای زندگی می میرم و فریاد می کشم

من در زیر یخ گرفتار شده ام

دوشنبه 12 تیر‌ماه سال 1385
برای آخرین رنج

ای آخرین رنج
تنهای تنها می کشیدم انتظارت
 ناگاه دستی خشمگین مشتی به در کوفت
دیوارها در کام تاریکی فرو ریخت
لرزید جانم از نسیمی سرد و نمناک
نگاه دستی در من درآویخت
دانستم این ناخوانده مرگ است
از سالهای پیش با من آشنا بود
بسیار او را دیده بودم
اما نمی دانم کجا بود
فریاد تلخم در گلو مرد
با خود مرا در کامظلمت ها فرو برد
در دشت ها در کوه ها
در دره های ژرف و خاموش
بر روی دریا های خون در تیرگی ها
در خلوت گردابهای سرد و تاریک
در کام اوهام
در ساحل متروک دریاهای آرام
شبهای جاویدان مرا در بر گرفتند
ای آخرین رنج
من خفته ام بر سینه خاک
بر باد شد آن خاطره از رنج خرسند
اکنون تو تنها مانده ای ای آخرین رنج
برخیز برخیز
از من بپرهیز
برخیز از این گور وحشت زا حذر کن
گر دست تو کوتاه شد از دامن من
بر روی بال آرزویهایم سفر کن
 با روح بیمارم بیامرز
بر عشق ناکامم بپیوند

فریدون مشیری


 


آرشیو

قدمتون گل بارون : 106647


عناوین آخرین یادداشت ها